Loading...
Please choose your preferred site
Remember my choice

Škola kľučiek

Kľučka 1 Rasmus

Každý hráč by mal poznať, ako ideálne prekonať protihráča. Základom je mať loptičku stále pod kontrolou, ďalší krok je už samotná kľučka.

Zo začiatku Rasmus pri tejto kľučke manipuluje s loptičkou vedľa svojho tela a zároveň sa pohybuje. Mierne natlačenie sa do protihráča spôsobuje jeho rozhodenie z rovnováhy.

Druhým krokom je maximálne zrýchlenie a snaha uniknúť súperovi. Všimnite si, ako si Rasmus pokrýva loptičku svojim telom, to býva väčšinou hlavným kľúčom k úspechu.

Play Video

Kľučka 2 Rasmus

Každý hráč by mal poznať, ako ideálne prekonať protihráča. Základom je mať loptičku neustále pod kontrolou, ďalší krok je už samotná kľučka.

Zo začiatku Rasmus pri tejto kľučke manipuluje s loptičkou vedľa svojho tela a zároveň sa pohybuje. Je dôležité dať si florbalku na "dlhú ruku" (držať hokejku iba v jednej ruke, s loptičkou na backhandovej strane). Tím obranca urobí krok k loptičke a objaví sa priestor medzi jeho nohami. To priamo ponúka k prehodeniu. Tak sa rázom ocitnete za brániacim hráčom a môžete pohodlne zakončiť.

Play Video

Kľučka 1 Danne

Každý florbalový hráč by mal vedieť, ako správne prekonať protivníka. V tejto kľučke Danne používa iba forhendovú stranu čepele a to tak, že urobí dve dlhé florbalové kľučky, aby rozhodil obrancov z rovnováhy. 

V druhom kroku nadvihne Danne loptičlku špičkou čepele a rýchlo sa uvolní od obrancu. Aby získal potrebný priestor, tak ešte zrýchli a potom už má dostatočný priestor k zakončeniu.

Play Video

Kľučka 2 Danne

Každý hráč by mal mať naučené, ako najlepšie prejsť cez súpera. Prvým krokom je naznačiť protivníkovi, že sa chystáte vystreliť. Potom ovšem miesto strely urobíte otočku o 360 stupňov.

Druhý krok potom čo urobíte otočku je uvolniť sa od protihráča a uniknúť mu, aby vás pri zakončení nemohol atakovať.

Danne si celú dobu chráni loptičku telom a celú fintu zakončí veľmi zaujímavým spôsobom. Telom pokračuje v pohybe skoro až za bránku, ale florbalkou hrá mimo osu tela. To mu umožňuje zakončiť trikom, kedy si naberie loptičku na špičku a obhodí brankára.

Play Video

Kľučka Fredrik 1

Každý hráč by mal vedieť, ako najlepšie prekonať svojho protivníka. Prvý krok je mať loptičku vždy pod kontrolou. Druhý krok je samotné prekonanie súpera.

V tejto prvej kľučke ukazuje Fredrik súčasne skvelú kontrolu loptičky a klamanie telom zľava doprava. V treťom kroku je dôležité sa odpútať od protihráča. Snažte sa manipulovať s loptičkou čo najďalej od súpera a dostať sa na bezpečné miesto.

Potom čo úspešne splníte tieto tri kroky je poslednou úlohou čo najviac zrýchliť, aby ste mali dostatočný klud na zakončenie. Ako vidíte Fredrik je schopný urobiť kľučku na obe strany. Potom už záleží na vás, ktorá strana vám viac vyhovuje.

Play Video

Kľučka Fredrik 2

Každý hráč by mal vedieť, ako najlepšie prekonať svojho protivníka. Prvý krok je mať loptičku vždy pod kontrolou. Druhý krok je samotné prekonanie súpera.

Hlavná podstata tejto kľučky spočíva na naznačení Fredrika protihráčovi, že bude buď strieľať, alebo nahrávať. Potom si loptičku "stiahne" pod seba a pokryje si ju telom.

Aby kľučka bola účinná, je dôležité po prechode okolo obráncu dostatočne zrýchliť.

Play Video

Kľučka Fredrik 3

Každý hráč by mal vedieť, ako najlepšie prekonať svojho protivníka. Prvý krok je mať loptičku vždy pod kontrolou. Druhý krok je samotné prekonanie súpera.

Vo svojej tretej finte ukazuje Fredrik otočkovú kľučku. Útočiaci hráč sa pohybuje priamo na bránku, potom naznačí strelu či nahrávku a loptičku si rýchlo stiahne otočkou v protismere okolo obrancu. 

Aby bola kľučka dokonale účinná, musí útočník po prekonaní protihráča zrýchliť, tím získa dostatočný priestor. Finta sa dá robiť aj na druhú stranu. To znamená, že otočka bude po smere. Je dobré vedieť oba varianty a podľa potreby ich striedať.

Play Video