Loading...
Please choose your preferred site
Remember my choice

Brankárska škola

Stopping In Zone Play

Stretch out your hand closest to the post to stop in-zone play in the slot.

Remain in position until you are sure that the player has moved on behind the goal cage. Perform a fast and controlled sweeping motion. Keep your chest and head facing forward.

It is important that you always use the arm closest to the post. This way you will quickly be able to cover a shot if a pass goes by you.

Play Video

Vyhadzovanie horom - technika 1

Táto prvá brankárska technika vyhadzovania má mnoho podobného s nahadzovaním v kriketu. Podobne ako nahadzovači aj brankári by mali mať pri výhode napriahnutú ruku v smere, kam chcú loptičku hodiť.

Je dôležité zapojiť celé telo, nie iba ruku.

Rýchlosť vytvárate hlavne švihom ruky, ale taktiež rotáciou ramien. Premyslite si dobre, kam je vhodné loptičku hodiť pri prvom odraze. To potom určuje, ako ďaleko loptička poletí.

Play Video

Vyhadzovanie spodom - Technika 2

V druhej technike výhodu Stefan ukazuje, že je dôležité zapojiť zápästie a vyhodiť loptičku čo najbližšie k podlahe. Je dobré pokrčiť koleno, tím budete bližšie k palubovke a ľahšie sa vám bude vyhadzovať.

Pretože loptička pri správnom prevedení neskáče, je pre hráča omnoho jednoduchšie loptičku spracovať.

Play Video

Nácvik presunu

Ukážka nácviku presunu zľava doprava. Pokiaľ sa presúvate doprava používajte ľavé chodidlo a nohu k odrazu a naopak. Je dobré naučiť sa presúvať bez pomoci rúk.

Play Video

Presun a zákrok

Ukážka nácviku presunu a následnej prípravy na zákrok v jednom dlhom pohybe.

Pokiaľ sa presúvate doprava používajte ľavé chodidlo a nohu k odrazu a naopak. Pohybujte sa podľa loptičky zľava doprava.

Play Video

Plynulé premiestňovanie

Ukážka nácviku pohybu zľava doprava v sérii malých premiestnení. Pohybujte sa podľa loptičky pomocou malých "krôčikov", kedy používate hlavne špičky chodidiel a kolena. Kontrolujte si, že nieste pomalí, alebo naopak rýchly voči hráčovi s loptičkou.

Play Video

Východzia pozícia - Strana

Pokiaľ na vás hráč strieľa zo strany je dôležité, aby ste byli trochu vysunutý, a tak zmenšili strelecký uhol a lepšie ste pokryli bránku.
Vaše ruky by nemali byť ani nízko ani vysoko, aby bolo možné rýchlo zareagovať na strelu ako hore, tak dole.

Play Video

Strela zo strany - presun

Ukážka pohybu z jednej strany na druhú a prechod do východzej pozície. Zamerajte sa na rýchly pohyb nôh, aby ste sa dostali včas na správne miesto na druhej strane.

Play Video

Opätovné zákroky

Prvá strela prichádza zo stredu, potom zľava, znovu zo stredu a nakoniec sprava. Dôležité je byť dostatočne vysunutý z bránky a zmenšiť tak strelecký uhol. Nacvičujte si rýchly pohyb po bránkovisku a hlavne opätovné zákroky v rôznych pozíciach.

Play Video

Presun a reflex

Brankár začína v základnej pozícii na strane, kde je nahrávajúci hráč. keď príde nahrávka, brankár sa rýchlo presúva na druhú stranu a zakročuje proti strele. Dôležité je, aby brankár nevyštartoval skôr než nahrávka.

Zamerajte sa na správnu techniku presunu, obzvlášť na pohyb nôh. Zo začiatku nácviku je lepšie začínať v pomalšom tempe a rýchlosť pomaly zvyšovať.

Play Video

Orientácia v bránkovisku a reflex

Prvý hráč beží priamo na bránku a dostáva prihrávku zozadu od druhého hráča, prvý hráč strieľa.
Brankár si cvičí orientáciu v bránkovisku a hlavne reflex. Hráč číslo dva pribieha smerom k bránke a dostáva nahrávku od tretieho hráča a tak ďalej...

Play Video