Loading...
Please choose your preferred site
Remember my choice

Feint School

Feint 1 Rasmus

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. Första steget i en fint är själva fintrörelsen.

Rasmus drar bollen till vänster samtidigt som han gör en kroppsrörelse. Denna lilla kroppsrörelse är vad som får försvararen ur balans.

Nästa steg är att dra bollen mellan försvararens ben, eller mellan benet och klubban längst ute till höger, separera sig själv från försvararen och sedan accelerera för att komma bort från honom. Rasmus använder kroppen för att skydda bollen.

Play Video

Feint 2 Rasmus

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. Första steget i en fint är själva fintrörelsen.

Rasmus drar bollen till vänster samtidigt som han gör en kroppsrörelse. Denna lilla kroppsrörelse är vad som får försvararen ur balans.

Nästa steg är att dra bollen långt ut till vänster, separera sig själv från försvararen och sedan accelerera för att komma bort från honom. Försök att inte dra bollen för nära motspelaren, utan flytta den till en säker plats. Rasmus använder kroppen för att skydda bollen.

Play Video

Feint 1 Danne

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. I den här finten använder Danne bara bladets forehandsida för att snabbt dra bollen från höger till vänster två gånger och på så sätt få försvararen ur balans.

I nästa steg lyfter Danne bollen förbi försvararen med bladspetsen och separerar sig själv från honom. Sedan ökar han farten för att snabbt komma bort från försvararen och skapa tillräckligt med utrymme för att kunna skjuta på mål.

Play Video

Feint 2 Danne

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. Första steget är att fejka ett dragskott. Därefter gör Danne en snurrfint.

Nästa steg är att separera sig själv från den andra spelaren och sedan accelerera för att komma bort från honom.

Danne använder kroppen för att skydda bollen och avslutar med att dra bollen till höger om kroppen och vrida bladet vertikalt för att lyfta upp bollen med spetsen av bladets forehandsida och skjuta in den i mål.

Play Video

Feint School 1

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. Första steget är att hålla fast bollen med klubban hela tiden. Nästa steg är själva fintrörelsen.

I den första finten Fredrik visar drar han bollen till vänster om kroppen samtidigt som han gör en kroppsrörelse. Steg 3 är att separera sig själv från motspelaren. Försök att inte dra bollen för nära motspelaren, utan flytta den till en säker plats. Fredrik använder kroppen för att skydda bollen.

Sista steget är att accelerera. För att komma bort från personen du just fintade måste du öka farten. Fredrik visar sedan en spegelvänd version av den första finten.

Play Video

Feint School 2

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. Första steget är att hålla fast bollen med klubban hela tiden. Nästa steg är själva fintrörelsen.

I den här finten simulerar Fredrik ett skott eller en passning och flyttar sedan bollen till en säker plats, bort från motspelaren.

Sista steget är acceleration. För att komma bort från personen du just fintade måste du öka farten.

Play Video

Feint School 3

Alla innebandyspelare bör kunna finta bort sina motspelare. Första steget är att hålla fast bollen med klubban hela tiden. Nästa steg är själva fintrörelsen.

Den tredje finten Fredrik visar är en snurrfint. Fredrik rör sig först mot försvararen. Sedan gör han en snabb 360°-snurr och flyttar sig bort från motspelaren. Fredrik flyttar bollen till en säker plats, bort från motspelaren, och skyddar den med kroppen.

Slutligen ökar Fredrik farten för att komma bort från personen han just fintade. Fredrik visar sedan en spegelvänd version av snurrfinten. Det är bra att kunna göra en snurrfint i båda riktningarna så att man kan finta försvarare på båda sidorna.

Play Video