Loading...
Please choose your preferred site
Remember my choice

Goalkeeper School

Starting position

This is the starting position in the goal. Keep your feet at a shoulder width position and bend the knees slightly. Also keep your arms slightly bent. Don’t stretch them out (extend them fully), that will make it harder to reach the ball.

Play Video

Follow the ball

You have to find a curve to work along in the goal where you feel comfortable. Follow the movement of the Ball with small steps, this way you can react at all times. Always keep your eyes on the ball. Use the goalposts now and then to check that you have the correct position in the goal.

Play Video

Starting position arms

Keep your arms in a relaxed position so that you can react to the ball. Use controlled movements to save the ball. Find a position in the goal where you can cover as much as possible while using small movements, whether it’s a hand or a foot.

Play Video

Saving high shots

Use your standing leg to push off towards the far corner. Keep your eyes open and react to the ball. It’s the push off, and your position in the goal, that will determine if you save the ball.

Play Video

Low shots

Take a step away from the corner that you want to practice. It will force you to push off with the standing leg. By doing so, you will train your technique and your push off. It’s the power of the push off that gives you the speed to reach the corner. Don’t forget to bring your arm down to cover over the foot.

Play Video

Combination exercise

This is an exercise to increase the speed of your movements in the goal, with one high and one low shot.

Try to make the movements as small as possible and keep your eyes on the ball.

It’s important to train with the right technique, don’t take any shortcuts!

Play Video

Long pass

Take a couple of steps to the far side to get a better angle. Try to play the ball over the defender so that your team mate can run into it.

Play Video

Shots from the wing

One option to save a shot from a wing player, is to leave a space between yourself and the first goalpost and then close this gap.

Another option is to leave the far corner open, and using small steps move with the wing player and then close the gap.

Play Video

Line player

It’s often important to move quickly towards the pivot to cut of the angle. To train this you can use two pivots. It’s important to move quickly towards the first pivot, then back to the starting point and then to explode towards the second pivot.

Play Video

High one hand save

Pokud se brankář postaví do správného střeleckého úhlu, je schopen pokrýt velké části branky. 

V tomto videu můžeme pozorovat, jak si brankář dopomáhá rukama, které jsou ve zvednuté pozici. S přehledem odráží jednou rukou střely mířící do horních rohů brány.

Hlavním cílem je jakkoli vyrazit balon mimo branku, ovšem optimální je srazit balon směrem dolů na podlahu, kde brankář může snáze balon dostat pod svoji kontrolu a rychle založit útok do rozhozené obrany. 

Zákrok vyžaduje pohyblivá ramena, lokty, zápěstí a velice dobrý cit pro zmenšování střeleckého úhlu.

Play Video

Vykrytí vzdálenějšího rohu

V tomto videu můžeme vidět nájezd křídelního hráče, kdy se ho brankář snaží přinutit střílet do zadního rohu branky.

Golman je při zákroku velice aktivní a upravuje si svoje postavení několika malými pohyby. Když konečně přijde střela, brankář blokuje balon nejen oběma rukama, ale i levou nohu.

Všimněte si, že vše je děláno s maximální výbušností.

Play Video

Zákrok rukou při trestném hodu

Jako vždy, probíhá během pokutového hodu bitva mezi zkušeností brankáře a hráče. V tomto videu brankář chce, aby střelec mířil na jeho pravou stranu. Navádí útočníka tím, že udělá patrný pohyb levou rukou a nohou těsně před vypuštěním střely, čímž naláká střelce přímo do pasti. 

Střela je umístěna na pravou brankářovu stranu, která by měla být volná. Ovšem pohotová brankářova ruka se pro zakončujícího hráče stává nechtěným překvapením.

Play Video

Trestný hod - zákrok nohou

Pomocí širokého postoje, malým pohybům levou nohou a udržování pravé nohy na podlaze vysílá brankář útočníkovi signály, že by prostor mezi brankářovými nohami mohl být jistotou pro zakončení.

Útočník se chytá do pasti a střílí přímo do místa, kam si to brankář přeje. Pohybem stojné nohy do strany brankář účinně uzavře prostor, kam letí míč a trestný hod je zlikvidován.

Play Video