Loading...
Please choose your preferred site
Remember my choice

Attack School

Podstřel

V dnešní házené musí i hráči hrající na spojce ovládat mnoho různých technik střelby. 

Střela podstřelem je pro brankáře jednou z nejobtížnějších, protože častokrát přichází velice překvapivě a ze skrytých pozic.

 

Je velice důležité, aby si útočník při posledním kroku nakročili. Tím totiž střílející hráč přenese váhu na přední nohu a může při střele plně využít zápěstí, jelikož je dostatečně zapřený.

Play Video

Obhození

Asi nejdůležitější je pro útočníka při této střele vyskočit co nejvýše a získat tak čas pro dokončení celého manévru. Zvednutím ruky a ve stejné chvíli i změnou úhlu útočníkovi horní části trupu se snaží útočící hráč přesvědčit brankáře, že bude střílet do bližšího rohu.

V nejvyšším bodě výskoku ale náhle dojde ke změně. Útočník skloní ruku a pohybem zápěstí umístí balon mimo dosah brankáře. 

Všimněte si pozice útočníkova těla, úhlu horní části trupu a také pohybu zápěstí, které dodává balonu potřebnou rotaci.

Play Video

Lay up

Toto je možná jedna z technicky nejnáročnějších střel z výskoku. Je to především kvůli tomu, že je zapotřebí získat vysokým výskokem dostatek času a příznivý úhel. Je důležité naznačit spodní střelu, aby si brankář myslel, že se chystáte zakončit k protější tyči. 

Jakmile brankář uvěří vašemu záměru a trochu sklopí ruce za účelem krýt si dolní část branky, musíte s perfektním načasováním vystřelit těsně nad hlavu brankáře.

Play Video