Loading...

Please select your location!

Zobraz všechny země
europe
Global
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
asia & oceania
Australia
China
Malaysia
New Zealand
Singapore
america
Argentina
Costa Rica
E-SHOP
Strike first! Vyzkoušejte zcela nové sálovky SALMING KOBRA!
SALMING VIPER Move faster. Pro muže, ženy, mládež i děti!
Goalkeeper School
Starting position
Starting position

This is the starting position in the goal. Keep your feet at a shoulder width position and bend the knees slightly. Also keep your arms slightly bent. Don’t stretch them out (extend them fully), that will make it harder to reach the ball.

Follow the ball
Follow the ball

You have to find a curve to work along in the goal where you feel comfortable. Follow the movement of the Ball with small steps, this way you can react at all times. Always keep your eyes on the ball. Use the goalposts now and then to check that you have the correct position in the goal.

Starting position arms
Starting position arms

Keep your arms in a relaxed position so that you can react to the ball. Use controlled movements to save the ball. Find a position in the goal where you can cover as much as possible while using small movements, whether it’s a hand or a foot.

Saving high shots
Saving high shots

Use your standing leg to push off towards the far corner. Keep your eyes open and react to the ball. It’s the push off, and your position in the goal, that will determine if you save the ball.

Low shots
Low shots

Take a step away from the corner that you want to practice. It will force you to push off with the standing leg. By doing so, you will train your technique and your push off. It’s the power of the push off that gives you the speed to reach the corner. Don’t forget to bring your arm down to cover over the foot.

Combination exercise
Combination exercise

This is an exercise to increase the speed of your movements in the goal, with one high and one low shot.

Try to make the movements as small as possible and keep your eyes on the ball.

It’s important to train with the right technique, don’t take any shortcuts!

Long pass
Long pass

Take a couple of steps to the far side to get a better angle. Try to play the ball over the defender so that your team mate can run into it.

Shots from the wing
Shots from the wing

One option to save a shot from a wing player, is to leave a space between yourself and the first goalpost and then close this gap.

Another option is to leave the far corner open, and using small steps move with the wing player and then close the gap.

Line player
Line player

It’s often important to move quickly towards the pivot to cut of the angle. To train this you can use two pivots. It’s important to move quickly towards the first pivot, then back to the starting point and then to explode towards the second pivot.

High one hand save
High one hand save

Pokud se brankář postaví do správného střeleckého úhlu, je schopen pokrýt velké části branky. 

V tomto videu můžeme pozorovat, jak si brankář dopomáhá rukama, které jsou ve zvednuté pozici. S přehledem odráží jednou rukou střely mířící do horních rohů brány.

Hlavním cílem je jakkoli vyrazit balon mimo branku, ovšem optimální je srazit balon směrem dolů na podlahu, kde brankář může snáze balon dostat pod svoji kontrolu a rychle založit útok do rozhozené obrany. 

Zákrok vyžaduje pohyblivá ramena, lokty, zápěstí a velice dobrý cit pro zmenšování střeleckého úhlu.

Far corner save
Far corner save

In this video we can see the wingman launching his shot and the goalkeeper is trying to make him aim for the far corner.

The goalkeeper is very offensive and adjusts his position by several small movements. When the shot is finally launched, the goalkeeper blocks the far corner with both his arms and left leg.

Please note that this is executed with full force and in an explosive way.

Save with trailing arm
Save with trailing arm

As always, during penalty throw it is a battle between the goalkeepers experience and that of the shooters. In this video the goalkeeper wants the shooter to aim to his right side. 

He leads the shooter on by making a movement with his left leg just before the shot is launched, and the shooter walks right into the trap.

The shot is launched on the side of the goalkeeper that should be exposed, but the goalkeepers trailing arm becomes an unpleasent surprise for the shooter.

Save with a supporting leg
Save with a supporting leg

Through a broad stance, small movements with his left foot and keeping the right foot on the floor, the goalkeeper signals to the shooter that a shot between the legs could be a favourable choice.

The Shooter walks right into the trap and launches his shot right where the goalkeeper wants him to shoot. By moving his supporting leg sideways the goalkeeper effectively shuts the gap and the penalty shot is saved.

Vykrytí vzdálenějšího rohu
Vykrytí vzdálenějšího rohu

V tomto videu můžeme vidět nájezd křídelního hráče, kdy se ho brankář snaží přinutit střílet do zadního rohu branky.

Golman je při zákroku velice aktivní a upravuje si svoje postavení několika malými pohyby. Když konečně přijde střela, brankář blokuje balon nejen oběma rukama, ale i levou nohu.

Všimněte si, že vše je děláno s maximální výbušností.

Zákrok rukou při trestném hodu
Zákrok rukou při trestném hodu

Jako vždy, probíhá během pokutového hodu bitva mezi zkušeností brankáře a hráče. V tomto videu brankář chce, aby střelec mířil na jeho pravou stranu. Navádí útočníka tím, že udělá patrný pohyb levou rukou a nohou těsně před vypuštěním střely, čímž naláká střelce přímo do pasti. 

Střela je umístěna na pravou brankářovu stranu, která by měla být volná. Ovšem pohotová brankářova ruka se pro zakončujícího hráče stává nechtěným překvapením.

Trestný hod - zákrok nohou
Trestný hod - zákrok nohou

Pomocí širokého postoje, malým pohybům levou nohou a udržování pravé nohy na podlaze vysílá brankář útočníkovi signály, že by prostor mezi brankářovými nohami mohl být jistotou pro zakončení.

Útočník se chytá do pasti a střílí přímo do místa, kam si to brankář přeje. Pohybem stojné nohy do strany brankář účinně uzavře prostor, kam letí míč a trestný hod je zlikvidován.

Pivot School
Russian Screen
Russian Screen

The backcourt player attacks against his defender to lure him out. Then he makes sidestep towards the middle and goes for a jump shot.

The pivot player then takes a step forward and makes a well-timed side screen on the defender who now is stopped with no chance to follow the movement. The other defender must then go out on the shooter.

At the same time the pivot player falls down in the open space, receives the pass and finish the attack.

Twist away from defender
Twist away from defender

Today, Handball is a demanding role for a Pivot player. You need some tricks up your sleeve to be able to break away and take a shot.

The defender is holding on to the Pivot player. At the same time as the Pivot player catches the ball, he moves his weight downwards and twists away from the defender. What will decide if he succeeds in breaking loose, is that when twisting away he must block the arm of the defender at the same time.

The blocking of the arm combined with the movement of the line player, eliminates the defenders ability to resist the force that this movement presents. Please note how he squeezes right above the elbow of the defender.

Ruská prohazovačka
Ruská prohazovačka

Zadní hráč s míčem útočí proti obránci, aby ho vylákal ze svého místa u pivota. Udělá to jednoduchým úkrokem směrem do středu a naznačuje střelu z výskoku. Aby obránce zabránil přímému zakončení, musí vystoupit ze svého postavení.

Pivot udělá krok vpřed, tím tak obránce zablokuje a on v tu chvíli nemá šanci zachytit pohyb útočníka, který provede dobře načasované utržení od obránce. Druhý bránící hráč v tu chvíli vystupuje ke střelci.

Jakmile se pivot dostane do volného prostoru, obdrží přihrávku a dokončí akci přesným zakončením.

Otočka od obránce
Otočka od obránce

V dnešní házené je role pivota velice náročná. Musíte mít pár triků v rukávě, aby jste se mohli uvolnit od bránícího hráče a v klidu zakončit.

Obránce se vždy snaží pivotovi co nejvíce znepříjemnit práci okolo brankoviště. Jakmile pivot obdrží přihrávku, trochu se pokrčí - sníží svoje těžiště a udělá otočku, aby se odpoutal od obránce. Rozhodující pro uvolnění je, aby útočník při otočce zároveň odblokoval ruku svého protivníka.

Odblokování ruky v kombinaci s přímočarým pohybem eliminuje obráncovu schopnost odolávat síle, kterou pivot vytváří. Všimněte si, jak útočník loktem odtlačuje bránícího hráče.

Attack School
Underarm shot
Underarm shot

In today's handball a backcourt player should master many different types of shooting techniques.

The underarm shot is one of the most difficult for the goalkeepers since the shot often comes as a surprise and from a hidden position.

It is important that the last step is a long one. That the shooter presses down the front leg and that he uses a lot of wrist when he shoots.

Screw
Screw

The key here is for the attacker to make the jump as high as possible and thereby gain time needed to finish his shot. By raising his arm and at the same time changing the angle of his upper torso, the attacker wants the goalkeeper to believe that he will shoot the ball in the nearest corner. 

But, at the highest point of his jump there is a sudden change. He lowers his hand and with a flick of the wrist he places the ball beyond the reach of the goalkeeper. 

Please note the attackers body positioning, paying attention to the angle of his upper torso, and also note the flick of his wrist and the spin that is put on the ball.

Lay up
Lay up

Toto je možná jedna z technicky nejnáročnějších střel z výskoku. Je to především kvůli tomu, že je zapotřebí získat vysokým výskokem dostatek času a příznivý úhel. Je důležité naznačit spodní střelu, aby si brankář myslel, že se chystáte zakončit k protější tyči. 

Jakmile brankář uvěří vašemu záměru a trochu sklopí ruce za účelem krýt si dolní část branky, musíte s perfektním načasováním vystřelit těsně nad hlavu brankáře.

Podstřel
Podstřel

V dnešní házené musí i hráči hrající na spojce ovládat mnoho různých technik střelby. 

Střela podstřelem je pro brankáře jednou z nejobtížnějších, protože častokrát přichází velice překvapivě a ze skrytých pozic.

 

Je velice důležité, aby si útočník při posledním kroku nakročili. Tím totiž střílející hráč přenese váhu na přední nohu a může při střele plně využít zápěstí, jelikož je dostatečně zapřený.

Obhození
Obhození

Asi nejdůležitější je pro útočníka při této střele vyskočit co nejvýše a získat tak čas pro dokončení celého manévru. Zvednutím ruky a ve stejné chvíli i změnou úhlu útočníkovi horní části trupu se snaží útočící hráč přesvědčit brankáře, že bude střílet do bližšího rohu.

V nejvyšším bodě výskoku ale náhle dojde ke změně. Útočník skloní ruku a pohybem zápěstí umístí balon mimo dosah brankáře. 

Všimněte si pozice útočníkova těla, úhlu horní části trupu a také pohybu zápěstí, které dodává balonu potřebnou rotaci.

Feint School
Reversed feint
Reversed feint

This feint is one of the sport's most classic and effective for breakthroughs. The feint is based on an offensive player that attacks in high speed and makes a powerful arm rotation, at the same moment as the defender is trying to get body contact.

Just before contact the attacker lays the free hand on the defender's upper arm, presses him to the side and slides past for a goal attempt. To succeed with the feint you need timing and correct distance to the defender.

Twist feint
Twist feint

In this video sequence, the flow of the shooters movement is crucial. It enables him to maintain the force of the rotation all the way to the actual shot. The Shooter wants the defender to believe that he will launch an under arm shot.

Thanks to a major shooting feint, the defender comes down low on his left foot, this is when the shooter turns and launches the Twist feint. If the shooter has calculated his timing right, he has two more steps left to twist around and launch his shot.

In order to pull off the feint, you have to execute it clearly and thereby leaving the defender rooted on the spot in order to increase your shooting chances.

Three-step-feint
Three-step-feint

Three-step-fient je základ házenkářské abecedy a je považována za jednu z nejpoužívanějších kliček v tomto sportu.

Střelec přijímá přihrávku ve velké rychlosti dělá jeden velký úkrok doleva. Poté se vydává s velkou výbušností doprava a po třetím kroku vyskakuje a vypustí svoji střelu. 

Chcete-li s touto fintou uspět, musíte se zaměřit na určité detaily, kterým je třeba věnovat pozornost. Číslem jedna je mít dostatečnou sílu v nohou k provedení kličky. Zadruhé se ujistěte, že máte ideální vzdálenost mezi sebou a obráncem.

Shot feint
Shot feint

The goal for the shooter is to leave the defender passive and rooted on the spot. If he succeeds, he has a better chance of launching the shot above the defender.

In order to pull off the feint, you have to execute it clearly and make sure you have power left in your legs to jump up and launch your shot. Goalkeeper - far corner save. 

In this video we can see the wingman launching his shot and the goalkeeper is trying to make him aim for the far corner.

The goalkeeper is very offensive and adjusts his position by several small movements. When the shot is finally launched, the goalkeeper blocks the far corner with both his arms and left leg.

Please note that this is executed with full force and in an explosive way.

Odmítnutí obránce
Odmítnutí obránce

Tato finta je při přehrání obránce jednou z nejvyužívanějších a nejefektivnější. Je založena na agresivitě a rychlosti útočícího hráče. Jakmile se obránce snaží navázat kontakt, útočník v běhu udělá rotaci rukou a tím soupeře odmítne.

Těsně před kontaktem útočník položí volnou ruku na paži obránce a tlačí ho stranou. V další fázi se okolo něj protáhne až do střelecké pozice. K úspěchu je potřeba načasování a správná vzdálenost mezi obráncem.

Otočka s naznačením
Otočka s naznačením

V této videosekvenci je zásadní plynulost pohybu útočníka. To mu umožní udržet si sílu po celou dobu otočky. Střelec chce, aby obránce věřil tomu, že se chystá vystřelit vedle jeho těla.

Díky hlavnímu naznačení střely se obránce přikrčí na levou nohu ve směru střely, aby blokoval váš pokus, což je signál k zahájení otočky. Pokud má střelec správné načasování má náskok dvou kroků k dokončení otočky a může zakončit.

Jestliže chcete kličku použít, musíte jednat při naznačení co nejpřesvědčivěji, aby obránce zůstal stát na místě a vy jste měli větší šanci skórovat.

Naznačení před střelou
Naznačení před střelou

Cílem pro střelce by mělo být cílem dostat obránce do pasivního postavení tak, aby bránící hráč v nejlepším případě stál na místě. K tomu vám dopomůže naznačení střely okolo boku obránce, který na to musí reagovat přikrčením. Pokud se vám to podaří, máte větší šanci na překonání obránce střelou nad ním. 

V případě, že budete chtít použít tuto kličku, musíte si být jistí, že máte dostatek síly na dostatečný výskok a kvalitní zakončení.

Penalty Throw
With raised arm
With raised arm

If you want to be a good penalty throw executer you need a wide range of different penalty throws in your repertoire. This one demands a distinct flick in the wrist and precision.

The penalty thrower's objective is to shoot the ball in the gap between the goalkeeper's leg and arm.

He begins by holding the ball with a raised arm in order to lure the goalie to hold his hands in a high position. By doing small hand movements he gets the goalkeeper unsure when the ball is about to be thrown.

The shot will then come as a surprise and the penalty thrower angles the ball down in the gap with his wrist.

Lob
Lob

If you are facing an offensive goalkeeper, a lob could be very effective. As a shooter it is important that you try to get the Goalkeeper to make the first move. 

Make a small body feint or go for a really powerful shot to get the Goalkeeper moving. Once the Goalkeeper has started to move, preferably sideways, it is very difficult for him or her to reach a well balanced lob. 

Please note the hand and wrist movement of the shooter…

Thumb screw
Thumb screw

A variation of the penalty shot is the so called thumb screw, which accompanied with a flick of the wrist, can be very effective and spectacular. 

A dummy move will make the goalkeeper cover the wrong corner, enabling the shooter to place the ball close to his standing leg. Please note the flick and twist of the wrist and the effect it has on the trajectory of the ball…

Se zvednutou rukou
Se zvednutou rukou

Pokud chcete být spolehliví exekutoři pokutových hodů, měli by jste mít v kapse širokou škálu různých zakončení. Tento způsob hodu se zvednutou rukou hodně závisí na rychlém švihu zápěstí a dokonalé přesnosti.

Umístění vašeho hodu by mělo být přesně v mezeře mezi brankářovou nohou a rukou.

Protože drží hráč míč zvednutou rukou, donutí tak golmana mít ruce také ve výšce. Díky malým pohybům ruky si brankář nemůže být jistý, kdy hráč míč skutečně vystřelí. 

Střela přijde v překvapivém okamžiku, kdy útočník především pomocí zápěstí umístí balon vedle brankářova těla.

Přehození - Lob
Přehození - Lob

Pokud čelíte aktivnímu brankáři, může být lob velice efektivní. Pro střelce je velice důležité pokusit se donutit brankáře, aby udělal první pohyb.

Udělejte malé naznačení tělem, nebo naznačte prudkou střelu, aby se brankář rozhýbal. Jakmile se golman začne pohybovat, nejlépe do stran, je pro něj velice těžké zareagovat na lob. Všimněte si pohybu ruky střelce, zvláště práce zápěstí.

Obhození - Thumb screw
Obhození - Thumb screw

Varianta trestného hodu, kdy si při střele vypomůžete palcem, který rozrotuje balon. Spolu s pohybem zápěstí může toto zakončení být velice efektivní i efektní.

Pohybem naznačujícím střelu na druhou stranu, než chcete doopravdy zakončit, donutíte brankáře, aby si pokryl špatný roh branky. Tím můžete pohodlně zakončit okolo stojné nohy golmana. Když budete pozorně pozorovat video, všimnete si otočení zápěstí a efektu, který to má na trajektorii balonu.

Passing School
Backhand
Backhand

The attack starts with a distinct shot feint from the backcourt player, which forces the defender to step out against him to block the shot.

But instead of shooting, the backcourt player makes a quick sidestep movement and releases the ball to the pivot player, who in the same movement has made a side screening against his defender and created a space for the pass.

Over head
Over head

A variation, that might frustrate the defender, is when the attacker passes the ball closley over the defenders head. To succeed, you have to trick the defender to lower his hands. 

One way of executing it is to feint a low shot, but by using your wrist, play the ball over his head instead.

The pass demands excellent wrist skills and will be a surprising choice of passing the ball, for any defense exposed to it.

Between legs
Between legs

To pass the ball on to the Pivot player, is a challenge. The key is to find space for the pass to the Pivot player, as it turns out, there is a lot of space around the defenders legs. Through the attackers quick change of pace and his quick move to the side, he forces the defender to move sideways.

Then, at the most advantageous moment, he plays the ball in the gap that becomes present when the defender moves his legs. 

From the Pivot players point of view it is important that he moves along with the movement of his team mate, enabling him to catch the ball, twist around to get round the defender and last, but not least, score a goal.

Please notice the timing of the attacker when he plays the ball between the defenders legs…

Bekend
Bekend

Celý útok začíná zřetelným naznačením střely od spojky. To donutí obránce vystoupit proti hráči s balonem a blokovat střelu. 

Ale namísto střelby udělá hráč rychlý krok do strany a nabízí krásnou přihrávku pivotovi, který je v tu chvíli ve stejném pohybu a úkrokem si dělá prostor, do kterého dostává přihrávku a rázem se ocitá sám před brankářem.

Přihrávka okolo hlavy
Přihrávka okolo hlavy

Varianta přihrávky blízko obráncovi hlavy, která je častokrát riskantní, ale efektivní. Chcete-li uspět, musíte se snažit aby bránící hráč snížil ruce. Velice účinné je naznačit nízkou střelu, ale místo toho pomocí zápěstí přihrát balon blízko hlavy obránce.

Tato přihrávka vyžaduje vynikající práci zápěstí, ale je to překvapivá volba přihrávky pro jakýkoli druh obrany.

Přihrávka mezi nohama
Přihrávka mezi nohama

Přihrávka na pivota je pro nahrávajícího hráče vždy výzvou. Klíčem k úspěchu je najít kudy přihrát, většinou je nejprůchodnější prostor okolo obráncových nohou. Pomocí útočníkovi rychlé změny tempa a jeho rychlého pohybu do strany je obránce nucen se pohybovat, a tím vytvářet místo pro nahrávku.

Potom v nejvýhodnějším okamžiku zahraje balon do mezery, která se vytvoří posunutím obráncových nohou. Z pohledu pivota je důležité, aby se pohyboval zároveň s nahrávajícím spoluhráčem, čímž snáže zachytí přihrávku. Poté stačí se pouze otočit a v neposlední řadě přesně zakončit.

Všimněte si prosím skvělého načasování přihrávky.