Loading...
Please choose your preferred site
Remember my choice

Škola kliček

Klička 1 Rasmus

Každý hráč by měl znát, jak ideálně překonat protihráče. Základem je mít balonek pořád pod kontrolou, další krok je už samotná klička.

Ze začátku Rasmus při této kličce manipuluje s balonkem vedle svého těla a zároveň se pohybuje. Mírné natlačení se do protihráče způsobuje jeho rozhození z rovnováhy.

Druhým krokem je maximální zrychlení a snaha uniknout soupeři. Všimněte si, jak si Rasmus pokrývá balonek svým tělem, to bývá většinou hlavním klíčem k úspěchu.

Play Video

Klička 2 Rasmus

Každý hráč by měl znát, jak ideálně překonat protihráče. Základem je mít balonek pořád pod kontrolou, další krok je už samotná klička.

Ze začátku Rasmus při této kličce manipuluje s balonkem vedle svého těla a zároveň se pohybuje. Je důležité dát si florbalku na "dlouhou ruku" (držet hůl jen v jedné ruce, s míčkem na backhandové straně). Tím obránce udělá krok k balonku a objeví se prostor mezi jeho nohami. To přímo vybízí k prohození. Tak se rázem octnete za bránícím hráčem a můžete pohodlně zakončit.

Play Video

Klička 1 Danne

Každý florbalový hráč by měl vědět, jak správně překonat protivníka. V této kličce Danne používá pouze forhendovou stranu čepele a to tak, že udělá dvě dlouhé florbalové kličky, aby rozhodil obránce z rovnováhy. 

V druhém kroku nadzvedne Danne balonek špičkou čepele a rychle se uvolní od obránce. Aby získal potřebný prostor, tak ještě zrychlí a poté už má dostatečný prostor k zakončení.

Play Video

Klička 2 Danne

Každý hráč by měl mít naučeno, jak nejlépe přejít přes soupeře. Prvním krokem je naznačit protivníkovi, že se chystáte vystřelit. Pak ovšem místo střely uděláte otočku o 360 stupňů.

Druhý krok poté co uděláte otočku je oprostit se od protihráče a uniknout mu, aby vás při zakončení nemohl atakovat.

Danne si celou dobu chrání balonek tělem a celou fintu zakončí velice zajímavým způsobem. Tělem pokračuje v pohybu skoro až za branku, ale florbalkou hraje mimo osu těla. To mu umožňuje zakončit trikem, kdy si nabere balonek na špičku a obhodí brankáře.

Play Video

Klička 1 Fredrik

Každý hráč by měl vědět, jak nejlépe překonat svého protivníka. První krok je mít balonek vždy pod kontrolou. Druhý krok je samostatné překonání soupeře.

V této první kličce ukazuje Fredrik současně skvělou kontrolu balonku a matení tělem zleva doprava. Ve třetím kroku je důležité se odpoutat od protihráče. Snažte se manipulovat s míčkem co nejdále od soupeře a dostat se na bezpečné místo.

Potom co úspěšně splníte tyto tři kroky je posledním úkolem co nejvíce zrychlit, aby jste měli dostatečný klid na zakončení. Jak vidíte Fredrik je schopen dělat kličku na obě strany. Pak už záleží na vás, která strana vám více vyhovuje.

Play Video

Klička 2 Fredrik

Každý hráč by měl vědět, jak nejlépe překonat svého protivníka. První krok je mít balonek vždy pod kontrolou. Druhý krok je samostatné překonání soupeře.

Hlavní podstata této kličky spočívá na naznačení Fredrika protihráči, že bude buď střílet, nebo nahrávat. Poté si balonek "stáhne" pod sebe a pokryje si ho tělem.

Aby klička byla účinná, je důležité po přechodu okolo obránce dostatečně zrychlit.

Play Video

Klička 3 Fredrik

Každý hráč by měl vědět, jak nejlépe překonat bránícího hráče. Základem je mít balonek pořád pod kontrolou, další krok je už samotná klička.

Ve své třetí fintě ukazuje Fredrik otočkovou kličku. Útočící hráč se pohybuje přímo na branku, poté naznačí střelu či nahrávku a balonek si rychle stáhne otočkou v protisměru okolo obránce. 

Aby byla klička dokonale účinná, musí útočník po překonání protihráče zrychlit, tím získá dostatečný prostor. Finta se dá dělat i na druhou stranu. To znamená, že otočka bude po směru. Je dobré umět obě dvě varianty a podle potřeby je střídat.

Play Video